STUDIA LICENCJACKIE
(INFORMACJA ARCHIWALNA)

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku praca socjalna w zakresie pracy socjalnej w służbach społecznychStudia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pracy socjalnej w zakresie pracy socjalnej w służbach społecznych. Dotychczas uczelnia kształciła pracowników socjalnych na studiach pedagogicznych ze specjalnością praca socjalna. Obecnie jest organizowany odrębny kierunek studiów.

Celem studiów jest uzyskanie tytułu zawodowego licencjata w zakresie pracy społecznej.

Słuchacze poznają zagadnienia teoretyczne i praktyczne sposoby rozwiązywania problemów społecznym.

Studia adresowane są do tych wszystkich, którzy zainteresowani są pracą socjalną w służbach społecznych.

Studia dają kwalifikacje do pracy w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych, a także w administracji samorządowej. Struktura studiów jest pomyślana pod kątem praktycznego prowadzenia pracy socjalnej i zarządzania placówkami socjalnymi. Absolwenci studiów będą dobrze przygotowani do pracy w różnorodnych instytucjach socjalnych: państwowych, samorządowych, prywatnych, w tym także o profilu wyznaniowym.Studia licencjackie z pracy socjalnej są BEZPŁATNE