KONTAKT
telefon: +48 22 831 15 48
 
 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna
ul. Miodowa 21 c
00-246 Warszawa
Konto
PeKaO S.A. O/Warszawa
06 1240 6247 1111 0000 4973 8867
Sekretariat Studiów w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
telefon: +48 22 831 95 97
telefax: +48 22 635 95 44
e-mail: chat@chat.edu.pl
Administracja, wydawnictwo, kwestura
telefon: +48 22 635 68 55
Kanclerz
telefon: +48 22 635 68 55
Biblioteka Główna
telefon: +48 22 831 42 52
Lokalizacja
Przyjęcia interesantów:

- od poniedziałku do piątku:
1) w sekretariacie Akademii codziennie, z wyjątkiem środy w godzinach od 9:00 do 15:00,
2) w kasie Uczelni codziennie w godzinach od 9:00 do 14:30, z wyjątkiem przerw rozliczeniowych przekazywanych do wiadomości w formie wywieszki na pomieszczeniu kasowym,
3) w administracji i kwesturze codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00


- w soboty "zjazdowe":
1) w sekretariacie Akademii w godzinach od 8:00 do 18:00,
2) w administracji w godzinach od 8:00 do 15:00