STRONA GŁÓWNA

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Ekumeniczna uczelnia publiczna z wieloletnią‾… tradycją‾….

W latach 2009-2014 w ChAT realizowany jest projekt dydaktyczny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny pt.:

"Chrześcijańska Akademia Teologiczna jako promotor integracji społecznej"


W ramach projektu zrealizowane zostały m.in. bezpłatne studia:

 • licencjackie w zakresie pracy socjalnej

 • doktoranckie w zakresie teologii porównawczej - edukacji i dialogu ekumenicznego

 • podyplomowe (4 edycje)


 • Projekt obejmuje także:

   1. Ćwiczenia i warsztaty prowadzone przez potencjalnych pracodawców.
   2. Staże dla studentów organizowane we współpracy z pracodawcami.
   Staż został zorganizowany w 2011 roku u pracodawców prowadzących działania w zakresie pracy socjalnej.
   Czas trwania stażu: 12 tygodni. Liczba beneficjentów: 30 osób odbywających studia w ChAT.
   3. Wizyty studyjne nauczycieli akademickich w renomowanych, zagranicznych ośrodkach akademickich w celu poznania nowoczesnych metod kształcenia oraz najnowszych osiągnięć z zakresu teorii i praktyki integracji społecznej.
   Liczba beneficjentów: 24 nauczycieli akademickich ChAT w latach 2009-2013.

  Kadra projektu - ChAT jako promotor integracji społecznej
   Kierownik projektu - prof. Tadeusz J. Zieliński
   Asystent Kierownika Projektu - mgr Bogumiła Wiktorska
   Pracownik Sekretarski - mgr Małgorzata Sławkowska
   Specjalista ds Rozliczeń - mgr Filip Perucki
   Pracownik techniczny - mgr inż. Michał Popławski


  WIELOŚĆ  KULTUR I RELIGII - TOLERANCJA - EKUMENIZM


  www.chat.edu.pl